Betiltott május elseje

Száz éve történt 1920 május elsején, amire most, 2020. évben, a magyar sajtó nem igazán szeretne megemlékezni.

Nem akar a mai HATALOM emlékezni azokra az időkre, amikor a méltóságos Nagybányai Horthy Miklós parancsára az egész országban megtiltották ennek a munkásmozgalmi napnak ünneplését.

A történelem kerekeit megállítani nem lehet. Nem akarnak emlékezni, hiszen a FIDESZ – KDNP nagy példaképe tette, aki Magyarországot nyomorba, és háborúba sodorta.

Elsőként hozták meg a NUMERIUS törvényeket, amelyek különbséget tettek magyar és magyar polgár között. Most, a FIDESZ – KDNP által vezetett kormány, azt az időszakot kívánja restaurálni.

Napjainkban nem a forradalmiság miatt nem mehetünk az utcára, nem azért nem énekelhetjük azokat a dalokat, melyek egykor annyira a szívünkhöz nőttek, hanem a JÁRVÁNY az, amely a lakosságot ÖNKÉNTES RABSÁGRA, BEZÁRTSÁGRA kényszeríti.

EMLÉKEZZÜNK HÁT ARRA, mi is történt száz éve ebben az országban, és a HATALOM, hogyan akadályozta meg azt, hogy a dolgozók ünnepelhessenek…

Bizalmas iratból kivonatolás.

1: BELÜGYMINISZTERI RENDELET betiltja május elsejének megünneplését célzó mindennemű összejöveteleket és felvonulásokat.

A kormány szilárd elhatározása, hogy azokat a törekvéseket erélyesen megtiltja, elfojtja, s ehhez képest szembe helyezkedik minden olyan cselekményekkel.

Meg kell akadályozni, hogy amely május elsejével voltak szokásban. Tüntetésekkel, rendezvényekkel, gyűlésekkel, ünnepségekkel, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a fennálló társadalmi rendet megbontsák. Meg kell akadályozni, hogy a társadalomellenes elemek lázítsanak, felfordulást szervezzenek, a tömegeket forradalmi hatással a társadalmi megértés és béke megbontására izgassák.

Amennyiben ezen tilalom dacára is gyűlések, felvonulások vag körmenetek tartására kísérlet történnék, azokat KARHATALOMMAL fel kell oszlatni Ha e célra előreláthatólag elegendő karhatalom rendelkezésre nem állna, a szükséges államrendőrségi, csendőri, illetőleg katonai erő igénylése, illetőleg kirendelése iránt közvetlenül hozzám idejekorán előterjeszt kell tenni.

Simonyi Szatmári Sándor sk
Belügyminiszter

RENDŐRI KÉSZENLÉT

Az összes kerületi rendőrkapitányságon, főkapitányságokon, a Mosonyi utcai rendőrlaktanyában és az Üllői úti lovasrendőrlaktanyában megfelelő számú rendőrkészenlét és tartalék szolgálatban lesz. Az összes tisztviselők és egyéb alkalmazottak egész nap szolgálatban lesznek!

A HORTHY RENDSZER FÉKTELEN TERRORRAL FOJT EL MINDEN MEGMOZDULÁST MÁJUS ELSEJÉN.

Mindazok, akik bolsevizmus szempontjából rendőri felügyelet alá helyezettek, és azok is, akik felügyelet alatt nem állnak, – mintegy 10 – 12000 fő, arra kötelezettek, hogy április 29 -30, – május 1 és május 2.- án a munkában töltött időt kivéve lakásukon kötelesek tartózkodni. Akik ezt megszegik, ellenük a4352/1920.B.M. sz. rendelet alapján a rendőri büntető és internálási eljárás tétetik folyamatba.

A főkapitány saját hatáskörben ezeken a napokon rendezvények, felvonulások megtartását nem engedélyezi.

RÁKOSI MÁTYÁST Május elsejei beszéde miatt letartóztatja a Bécsi Rendőrség.

A BELÜGYMINISZTERHEZ BEÉRKEZETT JELENTÉSBŐL:

Beérkezett jelentés szerint a Ganz törzsgyárában nem dolgoznak, a Lövőház utcai Ganz villanygyárban 1050 munkás közül 224 dolgozik.
Fővárosi Sörfőzde: 260 munkásból dolgozik 5 fő.
Polgári Sörfőzde: 250 munkásból 20 fő dolgozik.
Szt. István tápszerüzem 410 munkásából 50 fő vette fel a munkát.
A DRÉHER SERFŐZDE 520 munkásából jelenleg 120 fő vette fel a munkát
A kisebb gyárakban az adatok szerint szinte egyáltalán nem dolgoznak.

SZÁZ ÉVE, annyi minden történt, amelyekről a mai sajtó nem ír, a történelemkönyvek pedig meghamisítva hallgatnak!

Csak három emberöltőnyi idő telt el és mégis, ismét van egy korosztály, melyet a nagytőkések megnyomoríthatnak, mélyszegénységben tarthatnak. Nekik az életük egyre kilátástalanabb, jövő nélküli generációk nőnek fel, minimális tudással és bizony meg kell mondani szolgalelkűvé válva.

Nincs már gerinc, amely kiegyenesedne, mert megtörték azt időben. Menekülnek a fiatalok az országból, és keresnek más hazát, ahol talán még magyarként is ÉLHETNEK EMBERMÓDON. Mert itthon, mostanában erre nem sok lehetőség adódik.

EMLÉKEZZÜNK HÁT MEG

OTTHON MÁJUS ELSEJÉRŐL CSALÁDI KÖRBEN, és az idősebbek merjék elmondani az ifjúságnak az igazságot, amit ma eltitkolnak előlük..

Sok évtizede több napon át tart a születésnapom. Azóta az emberség, a becsület és a vidámság a legfontosabb az életemben.
Bejegyzések 149

Kapcsolódó

Kezdje el beírni amit keres, majd nyomja meg az enter gombot a kereséshez. Törlés: ESC.

Vissza az elejére