Ferenc pápa válaszolt!

Szerettem volna riportot készíteni Őszentsége Ferenc Pápával, azonban tudtam, hogy vele találkozni soha nem lesz szerencsém. Gondoltam egy merészet, és interneten kerestem meg Rómát, és kértem a titkárságát, tegyék lehetővé, hogy Őszentségével – egyszerű polgárként – a technika segítségével felvehessem a kapcsolatot.

Nagyon gyorsan meg is érkezett a válasz, melyben tudatták, hogy Őszentsége szakít a velem való kapcsolatfelvételre néhány percet, kérdéseimre válaszolni fog. Éltem a lehetőséggel, és a Tőlem telhető legnagyobb tisztelettel fogalmaztam meg azt a néhány kérdést, amire választ szerettem volna kapni.

A riport

Mély Tisztelettel, és Őszinte büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy Önnel, a Katolikus Egyház vezetőjével, Jézus Krisztus földi helytartójával felvehettem a kapcsolatot.

Én bár Katolikus vallású vagyok, szüleim megkereszteltek, azonban az Élet úgy hozta, hogy nem lettem vallásos, inkább ATEISTÁNAK mondanám hitemet. Szerintem, az is egy hitvallás – bár ezt, senki nem ismeri el. Így előfordulhat, hogy kérdéseim nem illenek bele abba a keretbe, melyben az Egyház liturgikus és egyéb szabályai működnek. Ezért elnézést kérek.

FERENC PÁPA válasza:

„Kedves Barátom! – kezdi válaszát a Pápa Őszentsége. – A hívők, jelentős része életében a vallás szinte soha nem vesz részt. Ettől még, ezek az emberek is az Úr gyermekei. Pontosan annyit érnek színe előtt, mint azok, akik hamisan mondják, hogy szeretik, követik Istent és Jézus tanításait.

Aki Tisztelettel, Becsülettel fordul embertársai felé, az az Úr kedves gyermeke… Egy ATEISTA, ha ezt nyíltan vállalja, sokkal becsületesebb, mint egy hazug, álkeresztény, akikből sajnos, nagyon sokan vannak, még Nálatok, Magyarországon is. Ne legyél hát kedves fiam elkeseredve. Éld az életed úgy, hogy azzal saját magadat is meg tudd tisztelni. Minden más, csak hamisság.”

Arra szeretnék választ kapni, hogy a Katolikus Egyház sok vezetője, miért ellenzi azt, hogy a hívek között BÉKE uralkodjon?!

Miért van az, hogy egyes vezetők szembeszállnak az Úr földi helytartójának akaratával és minden megmozdulásukban a hamis földi javak felé fordulnak, még politikai szinten is?

FERENC PÁPA válasza:

Az Úr földi szolgái is EMBEREK! Ugyanúgy születtek, mint mindenki más. Nekik is vannak vágyaik, és bennük is megtalálható a gonosz. A hamisság ott rejtőzik a lelkükben, azonban azt kimutatni – még tudományosan sem lehet! Hát akkor mi, akik itt élünk a földön, hogyan is észlelhetnénk ezt?

Csak egyetlen lehetőségünk van, mégpedig az, hogy már papnövendék korában figyeljük jövendő rendtársaink minden rezdülését, és ha valami rendellenességet tapasztalunk, akkor az Egyház Törvényei szerint járunk el. Mégis megtörténik – még magas szinten is, hogy az erkölcstelenség uralkodik el bizonyos területeken, és ezért a helyi vezetők a felelősek.

Megkezdtük a harcot a pedofília ellen, mely alaposan megrázta az egyház alapjait. Fellépünk az egyneműek egyházon belüli orgiái ellen, és harcolunk a korrupció és más földi bűncselekmények felderítéséért és megszüntetéséért. Ez azonban, az Egyház keretein belül, ma még fedve, rejtve működik, hiszen az összefonódások miatt, és a vallás tisztaságának megvédése érdekében is szükséges és indokolt.

Vándorok és elszegényedettek

Magyarországon, amikor meghirdettem, hogy Isten házát nyissák meg a vándorok előtt, sokan szembefordultak Velem, aki hitünk szerint TÉVEDHETETLEN. Utasításaimat senki nem kérdőjelezheti meg.

Ennek ellenére hazádban arra vártak a papok, és mások is, hogy a FIDESZ és a HAMIS KDNP politikusai Orbán Viktor parancsát teljesíthessék. Amíg parancsot nem adott, amíg megtiltotta, hogy menedéket adjanak a rászorulóknak, a templomok ajtóit bezárták!

Sok megtévesztett igazi hívő is helyesnek tartotta ezt az intézkedést, csak arra nem gondoltak, hogy az Úr, amikor kegyelemről beszélt, és segítség adásról, akkor nem Orbán Viktort akarta dicsérni, vagy méltatni. Nem is tenné meg.

Üldözte a hajléktalanokat, azokat, akik önhibájukon kívül kerültek utcára, és a mesterségesen előidézett szegényeket kiáltották ki köztörvényes bűnözőnek, és állították bíróságok elé. Ez nem volt keresztényi tett, a magyar politikai vezetés részéről…

Az Úr szolgái közül akadnak olyanok, akik lovagok lettek, és hirdetik az alkoholt, a bort, amit termelnek. Pedig az, JÉZUS vére, amit szét kellene osztani, hogy a szegények is élvezhessék az áldást, ami benne van. Borrendi lovagnak lenni jó dolog, de nem illik Isten szolgájához.

SZENTATYÁM!

Ön, ellátogatott Erdélybe, és misét celebrált Csíksomlyón, ahova a magyar miniszterelnök el sem ment. Bocsánatot kért azokért a bűnökért, amiket a KATOLIKUS és nem katolikus politikusok az elmúlt évszázadok, illetve évtizedek során a romákkal szemben elkövettek. Ez, nagyon sok – hamis hívőt – háborított fel, és politikai megnyilatkozásnak vélték. Igazából, mit gondol Ön erről?

FERENC PÁPA válasza:

Európában több, mint 15 millió roma származású ember él. Többségükben az elnyomott népcsoportokhoz tartoznak, akiktől elvették az életteret, akiket kiközösítenek, akiknek lakhelyeit magas falakkal veszik körül, és akiknek legyilkolását igazából az állam nem tartja megbocsájthatatlan bűnnek sem.

Újra éled a fasizmus, és a gyűlöletnek a legszembetűnőbb formája az, amikor a színes bőrű emberek ellen fordulnak, vagy a más vallásúakat veszik célkeresztbe.

Szlovákiában falakat építenek, és kerítés mögé szorítják az asszonyokat, gyermekeket, munkát nem adnak, lakhatásukat gátolják, és nem igazán foglalhatnak helyet a társadalomban. Romániában sem sokkal jobb a helyzet, dúl a rasszizmus, sok helyen még mindig a rabszolgasors érvényesül. Magyarországon is újjáéledtek az újfasiszta szervezetek, melyeket a kormány megtűr, vagy támogat – ez még előttem sem tiszta – de szemmel láthatóan a legfőbb cél az, hogy ORBÁN VIKTOR hatalmát támogassák azzal, hogy az önállósulni akaró embertömegeket terrorizálják.

Igazából velük szemben a politikai vezetés sem lép fel, kényelmes nekik az, hogy van egy majdnem TERRORISTA csoportosulás, amely megvédi azokat, akik ténylegesen jólétet tudnak maguknak biztosítani – mások verejtékes munkájából.

Magyarországon voltak gyilkosságok, de a hivatalos politika még mindig nem jutott el odáig, hogy ebben a témában az emberek tudatát a megfelelő irányba terelje. Csorba Robika, csak négy évet élt, és talán csak most kaphatnak egy emlékhelyet valahol a falu végén. Mert a hamis keresztények nem szeretnék, ha az, zarándok hellyé változna…

A magyar politikai elit is egyetért azzal, amit Orbán Viktor kebelbarátja Bayer Zsolt hirdet. Megpróbálnak lejáratni, besározni, mocskolódnak, és hamis, hazug híreket terjesztenek Rólam.

Milyen véleményem legyen ezek után arról az országról, arról a politikai vezetésről?!

Az egyszerű emberek nem tudnak mit tenni – nincs lehetőségük arra, hogy a gonoszokat elzavarják. Lám, hamis – ígéretekkel, hazugságokkal csalással még a hazai EU választásokat is megnyerték. Ezáltal több kétes hírnevű politikust, nem uniós álampolgárt küldtek az EU. PARLAMENTBE.

Nem őszinték, nem tiszta a lelkiismeretük, mert igazából az ISZLÁMOT tartják fontosnak, ahonnan mostanában a pénz áramlik feléjük. Nekik, a pénz az ISTEN.

Az úr, csak egy hivatkozás, amellyel megszédítik azokat, akik szellemileg nem tudják felfogni a hamisság, és a tisztaság közötti különbséget. Most, hogy már az ÚJFASISZTÁK is felismerték bennük a hamisságot, és már nem igazán tartanak igényt a szolgaságra, mennek vissza oda, ahonnan elküldték őket.

Ott sem igazán keresztényi a hitvallás, mert a HATALOM érdekében kompromisszumot kötnek a GONOSSZAL! Mi lesz a vége?! Nem tudom.

Egykoron, azt jövendölte NOSTRADAMUS, hogy az iszlám bekebelezi Európát. Most, Orbán Viktor és a vezetése alatt álló FIDESZ politikusok a legjobb úton járnak ahhoz, hogy a JÖVENDÖLÉS beteljesüljön…

CSÍKSOMLYÓN nem akartam, hogy ORBÁN VIKTOR fogadjon. Erdély, Romániának része, ahol a román törvények az irányadók.

Úgy illik, hogy annak az államnak a vezetőivel tárgyaljak érdemben, amelyik országban járok. Nem lett volna helyes, ha a magyar miniszterelnök úgy léphetett volna fel az árnyékomban, mint akit támogatok a területi revízióban, vagy Erdély politikai elszakításában. Nem jött, nem is hiányzott.

Minden bizonnyal a focimeccs izgalmasabb volt számára, és azt talán még meg is értette, ami a pályán történik. A politikához sajnos nem ért, és ennek a Magyar Nép issza meg a levét, immár jó hosszú ideje…

KEDVES BARÁTOM, Villás Lajos!

Sajnos, lejárt az időm, más irányú elfoglaltságom miatt további kérdéseidre választ adni nem tudok. Tudomásom van arról, hogy házastársad nagyon beteg, a Te egészségi állapotod sem teljes.

Fogadjátok őszinte megértésemet, és ÁLDÁSOMAT! Kérem az URAT, hogy mindkettőtöknek adja vissza az egészséget.

Legyetek boldogok abban a hazában, mely fölött most olyan sok viharfelhő gyülekezik.

Tudom, hogy tényleg kórházi ápolásban életkorotok és a rossz ellátottság miatt nem részesülhettek. Marad hát a házi ima, és az áldásom.

Kasler miniszter úr imája nem hallatszik fel a Mennyek országába, mert amikor kezeit összekulcsolja a piszkos köröm alól nem a tisztaság árad, hanem valami olyan mocsok, amitől az Angyalok elborzadnak, de az Ördög is félve tekint oda…

A magyar kórházakba meghalni járnak az emberek, hallom az imákat és kapom a jelzéseket a keresztény temetőkből. Lassan, de biztosan minden hely elkel, mint egy rossz színházban a még rosszabb darab előadásán, ahol a barátok ingyen jutnak jegyhez, mint Felcsúton a focinézők.

Köszönetem

Őszentségének, FERENC PÁPÁNAK megköszöntem, hogy szíveskedett időt fordítani egy földi halandóra, aki még csak nem is hívő. Elköszöntünk azzal, hogy megkaptam áldását, és reményt adott arra, hogy egyszer majd szebb lesz a világ, és talán az egészségünk is visszatér. Mellé megkapjuk a földi BÉKÉT is, Orbán Viktor nélkül.

Kérem a TISZTELT olvasóimat, hogy ezeket a gondolatokat, ha megértették, adják tovább másoknak. Nem számít, hogy kinek mi a vallása, melyik Istenben hisz. Csak egy a lényeg, próbáljunk meg EMBEREK maradni egymáshoz.

Az Úr legyen Veletek és a vörösbor velem – ha egyszer lesz kedvetek, módotok megkínálni.

ÁMEN!

Sok évtizede több napon át tart a születésnapom. Azóta az emberség, a becsület és a vidámság a legfontosabb az életemben.
Bejegyzések 149

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

I accept the Privacy Policy

Kapcsolódó

Kezdje el beírni amit keres, majd nyomja meg az enter gombot a kereséshez. Törlés: ESC.

Vissza az elejére