Kritizáló szellem a Parlamentben

Valami baj lehet a FIDESZ – KDNP politikusai körül a PARLAMENTBEN. Időnként, felnéznek a kupola csúcsa felé, nyakukat behúzzák, szemüket lesütik, mintha valami ártó szellemeket látnának. Némelyek, látványosan befogják fülüket is, mert hallani vélik az egykori nagy öreg, a legendás hírű HORN GYULA hangjait. Tiszta szívből gyűlölték egykoron, most meg már félnek tőle.

Valamikor régen, amikor még az a bizonyos szocialista társadalmi rendszer működött, sokan hajlongtak előtte, csókoltak volna kezet neki egyetlen mosolyáért, egy fél elismerő szaváért. Tudták, hogy felismeri bennük a köpönyegforgatót, a hazugot, a hamisat.

De mert a hatalom csúcsán akartak maradni, és munka nélkül élni, gerinctelenül hajlongtak tovább.

Közben ásták az igazán dolgozók képzeletbeli sírját. Most néznek felfelé és hallani vélik szavait. Tudják, hogy igazat beszél, és azt is, hogy sorsuk előbb, vagy utóbb, be fog teljesedni. Ott fognak állni a népbíróság előtt, és minden olyan tettért felelniük kell vezérükkel együtt, mely kis hazánkat, Magyarországot ilyen mélyre taszította.

KOMMUNISTA SZELLEMÓRIÁS

Már egy idő óta a FIDESZ – KDNP politikusai KOMMUNISTA veszélyről beszélnek. RETTEGNEK attól, hogy eljön az idő, amikor, minden bűnüket, az elkövetett VISSZAÉLÉSEKET a SZEMÜKBE fogják mondani.

Valóban, egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ezt a FIDESZ RENDSZERT leváltsuk. Hazugságok, hamisságok, korrupció gyanús törvénysértések, módosítások.

Most már az is előfordulhatott, hogy az ÁLLAMI SZERVEK BŰNÖS HANYAGSÁGA miatt, az egyik képviselőnek az EGYMILLIÁRD FORINTOS ADÓHÁTRALÉKA is SEMMISSÉ VÁLHATOTT.

Meddig lehet ezt elviselni úgy, hogy miközben MI KISEMBEREK ROBOTOLUNK, VÉRT IZZADVA fizetjük az adókat és JÁRULÉKOKAT, egyesek kedvéért TÖRVÉNYT MÓDOSÍTANAK, HIVATALI VÉTSÉGET KÖVETNEK EL, és felelősségre vonásnak SE HÍRE, SE HAMVA?

Félnek, hogy HORN GYULA szelleme körbe jár a képviselők között. A 133 hívőből is néhányan ÉSZHEZ TÉRHETNEK, MEGBÁNÁST TANÚSÍTHATNAK, és akkor összedőlhet a FUTÓHOMOKRA ÉPÍTETT KÁRTYAVÁR.

MIBEN VOLT IGAZA HORN GYULÁNAK?
 • Tönkre tették rövid négy év alatt azt, amit a Magyar Nép a háború után felépített. Privatizálták a gyárakat, üzemeket, a mezőgazdaságot.
  • Egy teljesen új tőkés réteg jelent meg a dolgozó emberek hátán, akikből munkanélküli, életcélját vesztett tömeg lett. A mezőgazdaság szétverése után az emberek, saját földjeiken cselédekké váltak.
  • Kiszolgálói lettek az új uraknak, akik mindenből hasznot húztak. Az elnyomást olyan mélyen alkalmazták, amelyről csak a nagyon idős emberek tudtak beszélni, mesélni a fiataloknak, ha meghallgatták őket.
  • Szétverték, szét züllesztették az ország gazdasági, politikai rendjét, több százezer munkanélküli ődöngött az utcán, keresve valami lehetőséget az emberi életre.
  • A politikai vezetésbe bekerültek a népet eláruló, cserben hagyó hamis, magukat kommunistának vallók, és elkezdtek egy olyan aljas propagandát terjeszteni, melynek hatásait ma is érezzük…
 • HORN GYULÁT egész EURÓPÁBAN ismerték, elismerték, de az egész világon is. Igazi, karizmatikus politikus volt, aki soha nem rejtette véka alá gondolatait. Támadták is ezért sokan, sokféle tisztességtelen módon. Azonban azok a hamis adatokon alapuló vádak, melyet a jobboldal terjesztett róla, mind megdőlt.
  • Maradt, aki volt, a Magyar Nép egyszerű gyermeke, aki életét arra tette fel, hogy ezt az országot felvirágoztassa. Immár sokadszorra, mert az első négy év politikája koldusbotra juttatta a népet.
  • Megnevezte a bűnösöket, a felelősöket, merte elmondani azt, hogy az ország kirablása folyik. Nincs gazdaság, nincs oktatás, nincs egészségügy, és munkaerő gazdálkodás sem. Csak rablás folyik minden szinten. Ezzel bizony alaposan feltüzelte hallgatóit és kétségbe ejtette ellenfeleit.
Ekkor már

ORBÁN VIKTOR, az egykori KISZ titkár, a FIDESZ elnöke, a kommunista szülők gyermeke hatalomra tört. Meghamisította nem csak a saját, de az ország történelmét is.

Televíziós vitájuk során, amikor a puszta tényekről kellett volna beszélni, csak hebegett, habogott, értelmes mondatai nem voltak. Horn Gyula, az akkori híradások szerint is, és a mai megemlékezések során is lemosta a pályáról. Orbán Viktor az eset után soha többé nyilvános vitát, beszélgetést, nem mert felvállalni politikájáról, a FIDESZRŐL és arról, miként, hogyan tervezi a jövőt.

Horn Gyula szavai, most is ott cseng a FIDESZ – KDNP és a jobboldali politikusok fülében. Emlékezteti őket arra, hogy milyen mélyre taszították ezt az országot. Mennyi szenvedést okoztak a Magyar népnek.

Ma már nincsenek olyan baloldali erők, nincsenek nagy öregek, akik ki mernének állni a pástra a hamis, a hazug ellen. A magyar nép, azonban nem tanult a sorsból és ismét úgy választott, hogy abból nekünk, semmi jó nem sülhetett ki…

Ezüsthajó járta az országot, és amit csak lehetett, a kapitánynak és a személyzetének juttatott. Horn Gyulára záporoztak a szidások, és volt olyan is, aki a már beteg ember halálát kívánta. Ezzel a FIDESZ – KDNP vezetői is egyetértettek, mert ellene nem tiltakoztak.

A SZELLEM ITT VAN.

Jó érzés tudni, vannak utódai is, akik bátran, minden akadályt leküzdve merik hirdetni az igazságot, amitől a FIDESZ politikusai annyira félnek, rettegnek.

Van aki zsúrpubinak szólítja a magyar miniszterelnököt, talán joggal. Elhízott, elhájasodott, és ma már csak azzal törődik, hogy haverjai, családtagjai az élet minden területén gazdagodjanak, vagyonosodjanak. Szemébe meri mondani azokat a bűnöket, melyet a nép ellen követnek el. A kizsákmányolást, a rasszizmust – melyet maga a miniszterelnök szított fel.

Ettől az országban igencsak paprikás hangulat alakulhatott ki. Az örökség, mely egy fejlődő országot és népet kíván – még kívánság szinten megvan. Azt elveszíteni nem engedi az az ellenzék, amely célul tűzte maga elé, ennek a korrupt rendszernek a megdöntését.

Magukra szabják a törvényeket, és a nyilvánvaló gazembernek, állami segítséggel úgy adtak adókedvezményt, hogy azok, akiknek lépni kellett volna, hivatali kötelességüket megszegve hagyták elúszni, az egymilliárd forintot.

BOSSZÚHADJÁRAT

Folyik azon települések ellen, ahol az ellenzék győzött. Megfosztani a bevételektől, ellehetetleníteni. Ezt irányítást meg lehet tenni, csak diktátori törvényeket kell hozni. Ennek pedig igazából törvényi akadálya ma még nincs! Ki is használják a hatalom urai, és ahol csak lehet, kifosztják az önkormányzatokat. Működésük elé sokféle akadályt gördítenek.

Zsákszámra talicskázzák ki a magyar adófizetők forintjait a határon túliaknak azért, hogy voksoljanak ellenünk, romboljanak ezzel, erősítve a FIDESZ hatalmát.

BUDAPEST különösen fontos számukra, amikor a gyűlöletpolitikát hirdetik. Próbálkoznak a főpolgármestert lehetetlen helyzetbe hozni, szidják, átkozzák, hamisan vádolják, és szemére vetik, hogy a LÁNCHÍD felújítása még el sem kezdődött.

HORN GYULA MEGMONDTA, hogy ez a politikai garnitúra nem fogja a hatalmat könnyen adni, ragaszkodni fognak foggal, körömmel a megszerzett javakhoz. Aljas eszközökben nem lesz – és most sincs hiány.

Még a JÁRVÁNYT is egyes politikai vezetők a saját zsebükre használták ki. Zsírosodtak a bukszák, emberek haltak meg azért, mert nem volt tisztességes védőfelszerelés a kórházakban, és az öregek otthonában sem…

A miniszterelnöknek sokkal fontosabb az, hogy az új lakhelyén az irodabútorok világszínvonalúak legyenek, mint a híd felújítása. Ezt, a pénzbeli költekezése is bizonyítja…

ORBÁN VIKTOR, RETTEG AZ IGAZSÁGTÓL

Juszt László újságíró az, aki megtalálta a nem létező fantomokat, akik egykoron a FIDESZ vállalkozásokat hamis adatokkal felvásárolták és eltüntették.

Nem lehet a száját csak úgy egyszerűen befogni, mert szerinte, az IGAZSÁGNAK ki kell derülni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani, függetlenül az idő múlásától.

Látni kell, hogy a mai politikai vezetés elvesztette erkölcsi érzékét. Rettegnek attól, hogy HORN GYULA feltámad, és a tömegek beállnak mögé. Megdöntik hamis, hazugságokon nyugvó hatalmukat.

Ez a szellem most már addig lesz az ódon falak között, amíg a MAGYAR NÉP végre igazából észhez nem tér. Megszabadul azoktól, akik a nyomort, a sok szenvedést okozták. Nehéz lesz az URNÁK előtt választani, mert az erősítés ott van mögöttük, akiket lekenyerezett, akiket korrumpált a dolgozók vérével megszerzett és megkeresett adóforintjaival.

Horn Gyula szelleme kísért, és álmatlan éjszakákat okoz azoknak, akik ellenünk annyi bűnt követtek el,

Sok évtizede több napon át tart a születésnapom. Azóta az emberség, a becsület és a vidámság a legfontosabb az életemben.
Bejegyzések 149

Kapcsolódó

Kezdje el beírni amit keres, majd nyomja meg az enter gombot a kereséshez. Törlés: ESC.

Vissza az elejére