Vajon meddig még?

Átalakul a világ arculata. Látni kell, hogy az ISZLÁM terjedése megállíthatatlan. A föld lakóinak szinte a többsége már letért a kereszténység útjáról, és átváltott egy másik vallásra, amelyben látnak valamit, amiről még maguk sem tudnak beszélni… Nem vagyok hittudós, nem vagyok hívő sem – ateistának vallom magamat, – mégis, amikor a híreket figyelem, el kell gondolkodnom azon, vajon meddig beszélhet még a világ pápaságról, keresztény vallásról…?!

A világról, és benne rólunk, emberekről sok féle prófécia látott napvilágot a történelem során. A Mayák jövendölése 2012 évig szóltak, de csak azért – mondták sokan – mert a kör alakú kőtáblán már nem volt több hely, ahova írhattak volna… A keresztény világban is voltak jövendölések – több is – azok is jósolnak sok mindent. Vannak olyanok, amiket a világi HATALMAK vezetői úgy preferáltak a politikában, hogy az, számukra jó, előnyös legyen. Másokat eltitkolnak még ma is. A legnagyobb titoktartás a keresztény próféciák tekintetében maga a KATOLIKUS EGYHÁZ, és annak legfőbb vezetője, a csalhatatlan tudattal és hatalommal rendelkező mindenkori Pápa. Jelenleg, Ferenc pápa ül a trónon, de igazából még maga sem tudja, hogy meddig. Nem a végső eltávozástól fél, hanem a kereszténység végső megszűnését tartja borzalmasnak – ami talán már a közeli jövőben is bekövetkezhet…!

Portugália, Fatima – község határa. Kis pásztorok őrzik a nyájat, amikor azt észlelik, hogy egy rózsabokorban megjelenik SZŰZMÁRIA… Szól hozzájuk, és ők hallgatják. Kéri, hogy legyenek a hírmondói, az Úr hívei.. Ígéri, hogy minden hónapban annak 13. napján el fog jönni hozzájuk, ha betartják szavukat… Otthon beszélnek a gyerekek, de nem sokan hitték el szavukat. Voltak azonban sokan, akik bár kételkedtek – mégis valamiféle olyan érzés fogta meg őket, hogy a kicsik szavára, érdemes figyelni.. Ezek, egyre többen lettek. Minden hónap 13. napján a jelenés pontosan létre jött, és azt, egyre többen észlelték is.

1917. május 13. napján már ötvenezer ember várta MÁRIA megjelenését a bokorban. Esett, zuhogott az eső, az eget sötét felhők borították. Ott voltak az újságírók is a tömegben, kezdetleges fotómasinájukkal. Várták a csodát, ami nem jött. Aztán egyik pillanatról a másikra – ahogy a legendákból tudjuk – megszűnt az eső, kisütött a nap, az elázott ruhák pillanatok alatt megszáradtak, és abban a bizonyos bokorban megjelent SZŰZMÁRIA, aki megáldotta a tömeget… A három gyermeknek ekkor ismét mondott valamit a jövőről, majd eltűnt. Csodálatos látomás volt, ezt illuzionista ma sem tudná utánozni… Nem technikai trükk volt – hanem a valóság…!

De mi is lehetett az a bizonyos három prófécia..?!

Az első, minden bizonnyal, a földi pokolról szólhatott. Lehet benne valami, hiszen nem sokkal a jelenés után, Oroszországban kitört a forradalom, és azzal együtt a KERESZTÉNYSÉG, mint vallás erős válságba került… A templomokat bezárták, és hosszú évtizedekig a már megváltozott világrendben, sok országban a kereszténység és maga a vallás is tiltott volt, vagy csak rejtve, titokban lehetett gyakorolni azt…

A második prófécia, minden bizonnyal a második világháború volt, amely sok könnyet, vért kívánt, és rengeteg ember halt meg borzalmas kínok között… Erről, már a kezdetek után is sokat beszéltek, viszonylag nyíltan úgy, ahogy azt a helyi politika megkívánta.

A harmadik próféciáról viszont a gyermekek soha nem beszéltek. Titok maradt, aminek tartalmáról még a Pápa sem tudhatott, és nem is tudott. LUCIA – aki apáca lett, 1960 évben egy zárt borítékban elhelyezte az általa leírt próféciát, amit elküldtek a PÁPÁNAK. Elolvasta, és a levelet, azonnal a legtitkosabb iratnak minősítette, majd IRATTÁRBA helyezte…

Ismerjük a további történetet. II. János Pál pápa ellen 1981 május 13. napján Ali Agca merényletet követett el, aminek következtében majdnem életét vesztette. Ekkor kérette magához Ő is a titkos iratot. Elolvasta, majd úgy döntött – miután felgyógyult, – hogy annak tartalmát nyilvánosságra hozza… Ebből azt tudhattuk meg, hogy az utolsó szentatyát, egy halottakból készített halom tetején fogják meggyilkolni, egy kereszt tövében. Ezzel véget ér a pápaság, és vele a kereszténység is. Ekkor majd a 112. pápa lesz a trónon, az utolsó, akit PÉTERNEK is hívnak…

A pápaság történelmében PÉTER nevű pápa nem volt – tisztelve az elsőt… Most sincs Péter névvel, bár FERENC pápa a PÉTER nevet is viseli, amit nem nagyon szoktak emlegetni…

Egy másik jóslat, szerint, akkor lesz vége a keresztényégnek és a pápaságnak, ha a trónon egyszerre két pápa foglal helyet. Tudjuk, ez is megtörtént, hiszen RATSZINGER lemondott, zárdába – kolostorba vonult.
Amikor Ferenc pápát megválasztották, és a fehér füst felszállt, egymást követően két hatalmas villám csapott bele a Szent Péter bazilika tornyába. Sokan, különös, isteni jelnek vélték, de aztán a kedélyek megnyugodtak. Róma nem pusztult el, a keresztény világ is éli a maga életét – mondják az emberek… A Fatimai jóslat nem vált be – mondják, bár sokan teljesen mást gondolnak…

Dúl a hatalmi harc Rómában is. Egyre több olyan cselekményre derül fény, amelyet az egyház titkolni szeretne. Szerelmi orgiák titkos házakban, korrupció, pedofília, hatalommal visszaélések tömkelege. A keresztény világban is megindult valami, ami a bomlás jegyeit mutatja. Már a hit sem az igazi. Egyre többen fordulnak szembe a Pápával, nem akarják elfogadni csalhatatlanságát, véleményét, és uralkodásának technikáját, magatartását.

Fő ellenérv, hogy nem EURÓPAI, hanem maga is egy bevándorló család gyermeke, aki hosszú utat tett meg addig, míg trónra jutott. Tévesnek tartják és ellenzik azt a politikát, amit a harmadik világból érkező ISZLÁM vallásúakkal folytat. Békét hirdet, mégis Európa elárasztását, megszállását támogatja. Egy olyan megszállást – mondják, melynek következtében megszűnik majd a kereszténység, maga a vallás, és vele együtt az a kultúra is, amit magunkénak vallunk.

Az ISZLÁM terjed. A világban egyre nagyobb a hatása. Nem minden hívő terrorista, nem mindenki akar háborút, csak ÉLNI SZERETNÉNEK emberi módon. Gazdasági válság rohan át a világon, ami legjobban az elmaradt országokat sújtja. Ennek ellentételezése lett maga a vallás, ami utat mutathat egy emberibb élet felé.

Azt látjuk, hogy RÓMA, PÁRIZS, BERLIN, és más nagyvárosok elesni látszanak. Hazánkban is egyre többen veszik át a vallást, és válnak meg keresztény hitüktől. A muszlimok pedig azt vallják, hogy a saját törvényeik szerint szeretnének élni, és nem aszerint, ahogyan azt mi, befogadók szeretnénk… Ezt, 60% mondja, amit már nem szabad figyelmen kívül hagyni…

A PRÓFÉCIÁK, sok mindenről beszélnek. Olvashattunk a repülő vashajókról, melyek ledöntik az üveghegyeket.. Megtörtént ez is, bár nem akkor és úgy, ahogyan azt néhány száz éve megírta NOSTRADAMUS… Dúl a világban egy háború, ahol véres kegyetlenséggel gyilkolják egymást az emberek a hit nevében. El kell pusztítani a kereszténységet – mondják, és ennek érdekében követnek el terrorcselekményeket békés civilek ellen, szerte a nagyvilágban.

Látjuk, hogy vannak kormányok, melyek látszólag ellenzik a bevándorlást, Európa megszállását, azonban, mint a magyar is, sok – sok pénzért beengedik az országba a köztörvényes bűnözőket és köztük tán a terroristákat is. Nem véletlen, hogy a világon mindenütt keresett PHARAON is itt kapott menedéket, lakhatott a miniszterelnök szomszédságában, köthetett üzletet családtagjaival.

Magyarországon nem volt terrorcselekmény, hiszen itt az egyik vezetőjük biztonságban – védve volt. Nem lehetett érdekük magukra felhívni a világ figyelmét… Budapesten, és az országban vásárolták fel a telefonjaikhoz a migránsok a sim kártyákat, ami jó üzlet volt mindenkinek…

Magyarországon szervezték meg állítólag azokat a véres merényleteket, amelyeket Franciaországban követtek el. Erről is volt információja állítólag az elhárításnak, de valamiért ellenlépés nem volt.. (lehet, hogy ez így nem igaz, ellenőrizni nem tudjuk.) Az, azonban biztos, hogy néhány nap, vagy óra alatt, a magyar kormány rászabadította a menedéket kérők ezreit Bécsre, Berlinre, és egész Európára. Mi, lezártuk a határokat, se ki, – se be mondjuk, azonban húszezer kötvényes kapott útlevelet, magyar okmányokat. Látjuk, egyre többről derül ki, hogy bizony ezen a területen is bajok vannak, de itthon ezt, senki nem meri vizsgálni – nyilvánosan.

Az ISZLÁM, egy olyan haladó és követni való világ – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, melyre érdemes odafigyelni, és tanulni belőle. Talán ennek szellemében sem szavazták meg a nők elleni erőszakról szóló törvényt. A jogtudósok sok minden mást is fel tudnának még sorolni… A Parlamentben is időnként a FIDESZ – KDNP képviselői elfeledkeznek arról, hogy magukat kereszténynek vallják. Arcátlanul, tiszteletlenül beszélnek női képviselőtársaikról… Aki csak egy kicsit is figyel, – láthatja, hogy a legfelsőbb vezetés politikai irányvonalában van egy törés, ami erősen irányul arra, hogy elfogadja az ISZLÁM vallási tételeket azért, hogy a HATALMAT megőrizhessék. Ma már nincs igazi DEMOKRÁCIA sem, nem működnek a KÖZTÁRSASÁGRA érvényes elvek, a hatalomhoz közel állók jutnak minden jóhoz, míg a szegények elsorvadnak, elolvadnak, elpusztulnak…

Nincs egészségügy, a betegeket imával gyógyítanák. Az iskolában nincs oktatás, egyre többen vannak funkcionális analfabéták. Ez a tendencia még a közép és felsőfokú végzettségűekre is jellemző lehet. Hiszen csak egy irányba szakosodnak, a kultúra sok ága kiesik látókörükből. A MÉDIA, beleértve az elektronikus sajtót is, kormány közeli emberek kezébe került, és pillanatokként harsogják a hazug propagandát a BEVÁNDORLÁSRÓL, a SARGENTINI jelentésről, és egyebekről…

Világszerte terjed az ISZLÁM! Az egykori jóslatok, próféciák látszólag beteljesednek. Európát már elárasztotta a más vallású tömeg. Egyre nehezebb megállítani a tömegeket, és ezzel együtt ismét a felszínre került a FASISZTA eszmeiség is. Újra éled a gyűlölet a másság ellen, a más vallásúak, vagy bőrszínűek ellen. Orbán Viktor miniszterelnök az ilyen csoportok vezetőivel barátkozik, ért velük egyet, és rajong értük…! Példaképe lett Erdogan, aki hatalomra jutását követően sok ezer politikai ellenlábasát juttatta börtönbe, és megszüntette a szólás, és vallásszabadságot. Putyin, akiről tudja a világ, hogy mennyire hatalom éhes, és milyen nagy diktátor. De lehetne sorolni a neveket, csoportokat, akikre bálványként imádattal néz, és szeretne közéjük tartozni…!

Mit is takar a FATIMAI SZŰZMÁRIA utolsó jóslata – nem igazán lehet tudni. Mi, egyszerű emberek csak figyelünk, és azt látjuk, hogy a sorsunk nem jobb, hanem egyre nehezebb viselni a terheket. Nem akarunk mi sem bevándorlást – tömegesen, és nem szeretnénk vallást sem váltani. Politikai vezetőink magatartása azonban sokunkban kétséget ébresztenek.

Ha látom a Pápa kétségbeesett arcát, ha figyelem a híreket, akkor hajlamos vagyok arra, hogy a keresztény világ megszűnőben van. Megszűnik, mert ez a pénz uralmáról szól, a szegények elnyomásáról, kizsákmányolásáról, lelki terrorban tartásáról… Vannak törvények, melyek embertelenek, és amelynek betartását szigorúan megkövetelik. Látom, hogyan tesznek utcára ki a szabad ég alá félkezű asszonyt a gyermekével, vagy családokat, akik nem tudták fizetni a BANKNAK – a kormány haverjainak jogtalan követelését. Látom, hogy milyen sokan hódolnak be a gonosznak, aki magát kereszténynek, erkölcsösnek vallja, miközben…

Látom magát Ferenc pápát, amint kétségbeesett arccal gondol arra, hogy meddig bírjuk ezt a nyomást..?!

Mikor lesz vége, és tényleg én vagyok az utolsó, aki szent Péter utódja volt ezen a megszentelt trónon..?!

Te, mit gondolsz, kedves olvasóm..?!
Mersz véleményt mondani…?!

Sok évtizede több napon át tart a születésnapom. Azóta az emberség, a becsület és a vidámság a legfontosabb az életemben.
Bejegyzések 104

Hozzászólás “Vajon meddig még?

  1. Valójában nem az iszlám terjed. Mammon. A pénz istene. Ha így folytatódik minden valódi vallást el fog tüntetni a Földről.

    A keresztény világban egyedül Ferenc Pápa volt az eddig aki vissza szeretne térni a valódi kereszténységhez, a mammonhit helyett. Van min töprengenie…

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó

Kezdje el beírni amit keres, majd nyomja meg az enter gombot a kereséshez. Törlés: ESC.

Vissza az elejére