Válaszlevél Ferenc pápától

Azt a megtisztelő feladatot kaptam Őszentsége Ferenc Pápától, hogy a FIDESZ – KDNP által szervezett CÖF levélre nevében, adjam meg a választ.

A feladatot nagy megtiszteltetésnek vettem, és igyekeztem ŐSZENTSÉGE gondolatait úgy tolmácsolni, hogy azt, az ISTEN állatkertjéből az alacsony kerítésen keresztül megszököttek is megértsék.

Ezért, ha nem veszitek sértésnek – Őszentsége hozzájárulásával – egy régi, nagyon régi görög mondát szeretnék ismertetni arról, hogyan is teremtődhetett a világ egykoron. Természetes, hogy a monda, a görög időkből származik, ezért az ISTENEK sem keresztények még.

Sokan ismerjük az ókori görög mondákat, legendákat, és mondhatom, szeretjük is. Ma már sajnos a fiatalok nem tanulják az iskolában, mert az embert megismertetni a jelenlegi politika nem akarja. Helyette oktatják, ismertetik WASS ALBERT fasiszta politikus életútját, irodalmi tevékenységét és hirdetik azt, hogy a HAZASZERETET csak akkor valósulhat meg, ha tiszta szívvel gyűlölünk mindent és mindenkit – aki nem áll be a sorba…

NÉZZÜK ZEUSZT

Az ISTENEK vezetője maga elé szólította beosztottjait – legyünk modernek, hogy a bambák is megértsék – és utasításba adta, hogy a földet be kell népesíteni EMBEREKKEL, HEGYEKKEL, VÖLGYEKKEL.

Teremteni kell szabadon futkározó – amiben gyönyörködni lehet vadállatokat – és az embert szolgáló háziállatokat, mely húsukkal, szőrükkel, tejükkel a gazdát segítik.

A megadott határidőben az ISTENEK az akkori kormányülésen jelentették, hogy a feladatot elvégezték.

ZEUSZ, a művet megtekintette, és erősen elszomorodott. Túl sok állatot talált a gazdák háza körül, és nagyon kevés értelmes, okos embert, aki gazdálkodott.. Mérgesen szólt hát, valahogy így:

  • Adok tíz napot, hogy a hibát hozzátok helyre. Több, embert akarok, kevesebb állatot, de hasznosat szeretnék látni. Bajban voltak az istenek, mert az alapanyag, melyet ZEUSZ bocsátott a rendelkezésükre elfogyott. Már akkor is voltak, akik saját zsebre dolgoztak, bizony lába kelt sokmindennek. A munkát azonban el kellett végezni, ha nem akarták, hogy a FŐISTEN haragja lesújtson rájuk.
Hogyan oldották meg?

Rengeteg volt a háziállat, a birka, a kecske, a szamár, ezért aztán megpróbálták az újítást bevezetni. Ezekből készítettek egy kis módosítással embert, és így a létszám, az adott időre meg is lett. Igen ám, de nem számítottak arra, hogy az ÁLLATBÓL LETT EMBER génjei öröklődnek és szellemében, viselkedésében marad annak, ami eredetileg volt.

Szaporodtak, sokasodtak, és kialakult egy embercsoport, amelynek nem volt erkölcsi tartása, nem ismerték a másik tiszteletét, nem tudtak tisztességesen viszonyulni a társadalomhoz sem.

Többnek képzelték magukat másoknál, bár tudásban, tehetségben ott voltak a birka, a kecske, a szamár és az igavonó állat szintjén, és némelyek, akik kutyából készültek, sajnos farkas vért örököltek.

Ezek az állati tulajdonságok, a mai napig megtalálhatók, felfedezhetők azokban a csoportokban, melyek nem a BÉKÉT, az EMBERSÉGET hirdetik. Ők azok, akik a háborút, a harcot, a gyilkolást és a gyűlöletet vitték végbe a történelem folyamán.

Mivel amikor a génekkel manipuláltak az ISTENEK, ezek a csoportok most FEHÉRKÉNT tűnnek fel. Ők azok, akik fennen hirdetik, hogy felsőbbrendűek, mint a sárgák, a barnák, a feketék, vagy a vörösek.

Mi lett a következmény?

JÉZUS színrelépése után is megmaradtak ezek az utódok és belőlük lettek később az ÖNHITT, a BIGOTT keresztények, akik kissé tévesen emlékeznek a BIBLIA bizonyos részeire, hiszen maga a szentírás beszél arról, hogy az azonos neműekkel való szerelem egy időben nem volt tiltott, sőt követendő eljárást jelentett bizonyos társadalmi csoportokban…

Kis hazánkban ma is van egy réteg, mely KERESZTÉNYNEK, FEHÉRNEK és …… hirdeti magát, miközben sorozatosan olvashatjuk a híreket, hogy nemi aktust kezdeményeztek saját háziállataikkal, a tőlük született gyermekekkel, és legutóbb azt is meg kell élnünk, hogy még a csecsemőt sem kímélte az EMBERÁLLAT. Ő is FEHÉR volt – ma is az – és KERESZTÉNY.

FERENC PÁPA ŐSZENTSÉGE a híreket olvasva úgy döntött, hogy amíg elsődleges felháborodása el nem múlik, nem válaszol a CÖF levelére. Külön utasított, hogy soron kívül adjak választ utalva arra, hogy a későbbiek folyamán a DIPLOMÁCIAI kommunikációnak megfelelően válaszolni fog, de csak nagyon röviden.

TISZTELT HÖLGYEIM és URAIM, ott a CÖF szervezetben!

Folytatom tehát a válaszomat, az utasításoknak megfelelően, természetesen beleszőve saját gondolataimat is, mely nagyon sok ember – igazi magyar állampolgár – véleményét is tükrözi, akik itt fizetnek ADÓT és egyéb JÁRULÉKOT. Ha ezt nem értik, akkor majd mások – nagyon szívesen elmagyarázzák Önöknek.

ORBÁN VIKTOR magyar miniszterelnök RÓMÁBAN az újfasiszta összejövetelen – kongresszuson – ahol még véletlenül sem tudott találkozni SALVINIVEL. Ő ugyanis egy idő óta kerüli, mint a bolhás kutyát. Szóval az ország miniszterelnöke azt nyilatkozta, hogy a HATALOM MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN, akár ellenforradalmat is szervezni fog.

Ennek előjeleit már láthatjuk., hiszen közvetlenül tapasztaljuk azt, hogy a KÖZTÖRVÉNYES BŰNÖZŐI ELEMBŐL kovácsolódott fasiszta szellemű bandákat segíti, támogatja, vonulásukat engedélyezi.

Támogatja azokat a szervezeteket, akiknek egykori példaképei kórházakban betegeket, gyermekeket gyilkoltak meg, és a Duna partján lőtték a vízbe a zsidókat és mindenkit, aki merészelt ellenállni nekik, akár gondolatban is.

BECSÜLET NAPI VONULÁS!

Segíteni, támogatni a gyilkosok unokáit, leszármazottait nem más, mint annak a gyilkos eszmének a nyílt felvállalása. Most már nem is tagadja, bevallja.

FEHÉR, KERESZTÉNY, állítólag HETERÓ brigád volt az előd. Most, az utódok FEHÉR, KERESZTYÉN, állítólag HETERÓ brigád!

Megcsúfolása ez annak, amit a KATOLIKUS és más KERESZTÉNY egyházak hirdetnek, de mit is várhatunk azoktól, akiket nem az úr – egykoron ZEUSZ – teremtett, hanem állatokból összerakott EMBERUTÁNZATOK lettek, és szaporodtak tovább?!

ORBÁN VIKTOR, harcos, FEHÉR, Keresztény utánzat, és ráadásul még hamis HETERÓ is. Bizonyítja ezt az, hogy JÉZUS FÉRFI MENYASSZONYAIT támogatja, miközben attól a keresztény közösségtől megtagadja az anyagi segítséget, amelyre már többször is figyelmeztették nemzetközi szinten is.

HÁBORÚT visel saját népe, a magyar állampolgárok ellen. Szellemi elődei a fasiszták a Lánchidat felrobbantották. Ő pedig minden lelkiismeret-furdalás nélkül engedné, hogy összedőljön, leomoljon. Nyílt állásfoglalás ez, amit tagadni sem tud, és Önök sem, akik ott állnak mögötte.

NE FELEDJÉK!

Önök azok, akik Őszentsége, Ferenc Pápa ellen olyan kemény harcot folytatnak – alvilági szinten. Átkozzák, elítélik, mert emberséges, mert tisztességes a szegényekkel, az elhagyatottakkal szemben. A FEHÉR KERESZTYÉN MÉDIA sok képviselője, többek között a FIDESZ ötös számú tagsági igazolványával rendelkező újságíró, már többször is megmutatta, mire képesek Önök, akik a rasszizmust, az Antiszemitizmust képviselik.

Önök azok, akik között ott van a politikai söpredék alja, a kétszínű árulók tömkelege. Ott vannak, akik egykoron az MSZMP pártigazolványukat lobogtatva törtek előre mások hátán, énekelték a VAN JÓ FEGYVERÜNK, és más harci dalokat, de újságíróként is dicsérték, dicsőítették a megdöntött KÁDÁR rendszert.

Önök, a CÖF tagsága is tudomással bír arról, hogy az EU több százmilliárdot követel a magyar államon, mert a FIDESZ – KDNP politikusai és a hozzájuk kötődő gazdasági potentátok ennyi pénzt loptak el.

ORBÁN VIKTOR csak legyint, mert tudja, a BIRKÁI egy szót sem fognak szólni, csak fizetnek, mert egyebet nem tehetnek. Erre vannak trenírozva..

A NEMI ELFERDÜLÉSEKRŐL, a HETERÓ férfi típusról nem kívánok szólni, mert ha bírálnám, azzal magamat is lejáratnám, és ezzel FERENC PÁPA is egyetért.

Önök ott a FIDESZ – KDNP soraiban már többször is bizonyították, hogy a MAGÁNERKÖLCSÖKKEL is bajok vannak, de hősiesen ellenállnak minden felderítési kísérletnek, és az ügyeiket elkenik, mint a bélsarat a fizetős illemhely falán..

Tisztelt Hölgyeim, és Uraim, ott a CÖF soraiban!

Be kell látniuk, hogy amikor Őszentsége Ferenc Pápához fordultak védelemért, mekkora őrültséget – köznyelven szólva ÖKÖRSÉGET – követtek el. Szidják, átkozzák, kigúnyolják azt, akitől védelmet kérnek. Egy egyébként tiszta lelkületű politikus ellen. Aki nem tett mást, csak nagyon szűkszavúan jellemezte azt a politikai irányvonalat, melyet ÖNÖK ÖNKÉNT követnek.

Ferenc Pápa Őszentsége, nem kíván beleavatkozni a magyar belpolitikába. Ám mindig, minden körülmények között hirdeti a VALÓDI KERESZTÉNY EGYHÁZAK hittételét az emberek, a másság minden fajta tiszteletben tartását. Még akkor is, ha az, az egyének számára nem elfogadhatónak látszik. Ebben a tekintetben a megalkuvás, a másik ember jogainak, méltóságának megóvását segíti és hirdeti..

AZ ORBÁN KORMÁNY harcot, háborút hirdetett gyermekek ellen. Azok ellen, akiket a kirekesztéssel megfosztott attól, hogy felnőtt korukra a társadalom hasznos, értéket teremtő tagjai lehessenek. Harcot hirdettek az iskolai erőszak ellen mondván azt, hogy azokat a kreol bőrű fiatalok követik el – többségében. Látni kell azonban, hogy mind ez hamis állítás, HAZUGSÁG azért, hogy a FEHÉR felsőbbrendű embert igazolják, amikor gonoszságot követ el..

MAGÁNVÉLEMÉNYEM:

Ez a nevét nem közzé tenni kívánó nagymama ott GYÖNGYÖSPATÁN, a kis háztáji kertjében termesztett gyümölcsből szedett két – három kosárra valót, és azt elküldte a KORMÁNY és a FIDESZ vezetőinek.

Élvezzék a gyümölcsöt, amit egy nagyszülő azért küldött, hogy méltóan figyelmeztesse Önöket arra, hogy mekkora gonoszságot követtek el UNOKÁI ellen.

Egy kosárkával küld majd JÁRÓKA LÍVIÁNAK is emlékeztetve arra, hogy neki kiket kellene képviselnie a gonosszal szemben.

TISZTELETTEL KÉREM, fogadják el válaszomat, melyet tiszta szívvel küldök meg Önöknek! Merem remélni, hogy az általam megfogalmazottak megértésre találnak, és felhagynak a gyűlöletkeltéssel. Ha már KERESZTÉNYNEK vallják magukat, akkor a jövőben annak szellemében fognak cselekedni a köz és magánéletben egyaránt..

ŐSZENTSÉGE, FERENC PÁPA nem mindenben értett egyet a levelemben foglaltakkal. De mivel engedélyezte, hogy valamiféle választ üssek össze Önöknek, ÁLDÁSÁT ADTA hozzá, melyet őszinte örömmel elfogadtam.

Amikor reggel felébredtem, csak a szél zúgott, nem a harangok.

KÁR…

Sok évtizede több napon át tart a születésnapom. Azóta az emberség, a becsület és a vidámság a legfontosabb az életemben.
Bejegyzések 149

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

I accept the Privacy Policy

Kapcsolódó

Kezdje el beírni amit keres, majd nyomja meg az enter gombot a kereséshez. Törlés: ESC.

Vissza az elejére